Te nderuar {{ $profile_name }},
Ju faleminderit që krijuat llogarinë tuaj në platformën Kosovabiz. Sapo te verifikohen te dhenat nga stafi i Kosovabiz, do te publikohet kompania e regjistruar ne webfaqe.
Gjithë të mirat,
Kosovabiz.